Apurahat

Kerttu Saalasti säätiön rahastosta jaetaan vuosittain 2-5 apurahaa. Tuettavan toiminnan kriteereinä ovat opinnäyte- tai tutkimustyön kohdistuminen Pohjois-Pohjanmaan eteläosan alueelle tai että hakija on kotoisin ko. alueelta ja että tutkimus on laadukasta ja vaikuttavaa.

Myönnetyt apurahat 2023

 • Maarit Leskelä, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Saksalais-suomalainen asiantuntijakommunikaatio liike-elämässä, esimerkkinä digitaalinen koulutusvienti
 • Tiina Helena Pesonen, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Heikentyneen näkökyvyn ja kognition vaikutus kotihoidon asiakkaiden toimintakykyyn, hoitoon ja kustannuksiin
 • Johanna Timonen, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Lapsuuden ja nuoruuden harrastustoiminnan yhteyspsyykkiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen nuoruudessa ja aikuisuudessa
 • Saija Ylimäki, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Laajavastuisten hoitotyön asiantuntijoiden näyttöön perustuvan terveydenhuollon osaaminen
 • Julia Puputti, 1 000 euron matka-apuraha tutkijavaihtoon, Job shadowing at the Boulby underground laboratory in the UK

Myönnetyt apurahat 2022

 • Ahmed Abdelghany, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Enhancment of the mechanical properties of cost-effective novel High Entropy Alloys
 • Ahmed Abdelrahim, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Hydrogen reduction and cement-free recycling in iron and steelmaking
 • Johanna Laukkanen, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Kemiallisia tutkimuksia liittyen kaivoksen ja teollisuudensivuvirtojen hyödyntämiseen ja tuotteistamiseen sekä pilaantuneiden vesistöjen puhdistamiseen
 • Lauri Ikkala, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, High-Resolution Remote Sensing to Monitor Changes on Degraded and Restored Peatlands
 • Mirva Juntti, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Universities of Applied Sciences Service productization
 • Peetu Virkkala, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Process industry´s needs and expectations for I4.0 procurements from MSE technology vendors in digital era
 • Santeri Halonen, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, How to stay resilient in the future crises: microentrepreneur’s entrepreneurial resilience competence in the new normal
 • Tommi Pauna, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Development of collaborative project delivery model for industrial engineering projects

Myönnetyt apurahat 2021

 • Eeva Leinonen, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, From user data to prototype–Early Visualization of Digital Services for Special User Groups.
 • Marjo Heikkilä, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, The test method development for the field trialling of industrial communications in 5G and beyond.
 • Marko Holma, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Kosmisen hiukkassäteilyn hyödyntäminen geotieteellisissä sovelluksissa.
 • Mikko Hietala, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, The effect of welding parameters on the mechanical properties of laser-welded ultra-high-strength steel joints.
 • Timo Rautio, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Jälkikäsittelyt AM-kappaleiden ominaisuuksien räätälöimiseksi vaativiin sovelluksiin.
 • Iqra Khan, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Collaborative Innovation and Value Co-creation in IoT based Industry 4.0 Ecosystem: A Sustainable Business Model Perspective.
 • Petteri Annunen, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Kyvykkyyden luominen rakennusalan yrityksissä.
 • Solmaz Mansoori, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Modularization Begins with predefined Product and Process: Approach to BIM Implementation Improvement.

Myönnetyt apurahat 2020

 • Lauri Holmström, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Äkkikuolemaan johtavan primaarin sydänlihasfibroosin geneettinen tausta.
 • Laura Heikkilä, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Urheiluseuratoimintaan osallistumisenyhteys nuorten terveystottumuksiin ja kehonkuvaan.
 • Erno Mustonen, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Vertikaalinen tuotteistaminen yli tuotteen elinkaaren. Yhteismarkkinointi yhteisen kaupallisen tuoteportfolion kautta.
 • Paula Rossi, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Konfliktien arvo ja kompleksisuus julkisissa organisaatioissa.
 • Iqra Khan, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Sustainable business modelling in an Industry 4.0 Environment.
 • Sara Moqaddam, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Business Model Innovation on the Verge of Emerging Disruptive Technologies.
 • Kari-Matti Laaksonen, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Kirkon ja SKDL:n vastakkainasettelu Pohjois-Suomessa vuosina 1958─1970.
 • Aaro Pudas, 500 euroa pro gradu -työhön, Kiertovesiviljelmän (Recirculating aquaculture system=RAS), jäteveden puhdistaminen ja kierrättäminen.
 • Matias Vänttilä, 500 euroa pro gradu -työhön, Jätevesiasetuksen alueelliset vaikutukset.
 • Noora Pirnes,  500 euroa pro gradu -työhön, Teräksen valmistusteollisuudessa käytettävien välialtaiden pinnoitteiden sideaineet, erityisesti orgaaniset sideaineet.
 • Tiina Pesonen, 500 euroa pro gradu -työhön, Näönhuollon palvelutarpeen arviointi ja tunnistaminen kotihoidossa.

Myönnetyt apurahat 2019

 • Johanna Kutuniva, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Kemiallisia tutkimuksia liittyen kaivoksen ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen ja tuotteistamiseen sekä pilaantuneiden vesistöjen puhdistamiseen.
 • Martti Saarela, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Management of eHealth service start-ups.
 • Saija Huhtala, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Luontoaiheisen intervention vaikuttavuus leikki-ikäisen lapsen verinäytteenotossa.
 • Santtu Karhinen, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Sähkön varastointi-investoinnin kannattavuus sijoittajan ja yhteiskunnan näkökulmasta Suomen sähkömarkkinoilla.
 • Erno Mustonen, 500 euron apuraha väitöskirjatyöhön, Productization and management of joint commercial product portfolios (Yhteisen kaupallisen tuoteportfolion tuotteistaminen ja johtaminen.
 • Heli Kurikkala, 500 euron apuraha väitöskirjatyöhön, ”Yritys, joka on perhe”. Johtajien kasvutarinoita Pohjanmaalla menestyneistä perheyrityksistä.
 • Iqra Sadaf Khan, 500 euron apuraha väitöskirjatyöhön, The Co-evolution of Sustainable Business Models in Relation to firm’s internal and external Uncertainties: A Multi-stakeholder Analysis in Industrial Park Settings for Value Creation and Innovation in Oulu region (also in Sievi).
 • Heta Puoskari, 500 euron apuraha pro gradu -työhön. Lopputyötä tukeva työjakso Suomen Benelux -instituuttissa Brysselissä. Harjoittelu luo pohjaa tulevalle kulttuuri- ja media alan lopputyölle Utrechtin yliopistossa.
 • Janne Pesonen, 500 euron matka-apuraha konferenssimatkaa varten 7th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Kreeta, 23.-29.6.2019.

Myönnetyt apurahat 2018

 • Johanna Julku, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Kontrolloitu satunnaistutkimus oikomishoidon ajoituksesta.
 • Antti Järvenpää, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Microstructures and mechanical stability of low-temperature reversion-treated microstructures of an AISI 301LN stainless steel under monotonic and dynamic loading.
 • Heli Kurikkala, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Yritys, joka on perhe. Johtajien kasvutarinoita Pohjanmaalla menestyneistä perheyrityksistä.
 • Henna Longi, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Regional innovation systems and company engagement in the Scandinavian arctic context.
 • Lauri Oulasmaa, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Fyysisen ja seksuaalisen väkivallan uhriksi joutuneiden esiintyvyys alaikäisenä nuorisopsykiatrisessa osastohoidossa olleiden keskuudessa.
 • Tiina Petäistö, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Kollageeni XVIII merkitys rasva- ja energia-aineenvaihdunnassa.
 • Kyösti Rajaniemi, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Elektrokoagulaation käyttö jatkuvatoimisena ja syntyvän sakan hyötykäyttö.
 • Tanja Riekkinen, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Edistystarinoista uhkakuviin: Sosiotekniset visiot öljystä Suomessa 1950-1973.
 • Johanna Kutuniva, 500 euroa väitöskirjatyöhön, Apurahalla edistetään sivuvirtamateriaalien karakterisointia ja kesäkurssi Ruotsissa ”Course on residue utilisation in metallurgical industry”.
 • Viivi Alaraudanjoki, 500 euron apuraha jatkotutkimuksiin, Kliinisesti todettu hampaiden erosiivinen kuluminen ja itse-raportoitu riskikäyttäytyminen eroosion suhteen yläkouluikäisillä.
 • Marja-Liisa Laitala, 500 euron apuraha jatkotutkimuksiin, Suomalaislasten suunterveys ja suunterveyteen liittyvä elämänlaatu.
 • Janne Pesonen, 500 euron matka-apuraha, 6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Kreikka 13.-16.6.2018. Suullinen esitys.

Myönnetyt apurahat 2017

 • Joonas Ilmola, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Ultralujien terästen valssausprosesseihin liittyvä tutkimustyö kohdistuu Raahen SSAB:n tehtaalle.
 • Topias Järvinen, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Cyber-physical system to evaluate novel nanomaterial-based sensors.
 • Anna-Mari Simunaniemi, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Sosiaali- ja terveysalan yritysten näkyvyys mediassa ja mediakuvan vertailua yrittäjien omiin näkemyksiin ja työssä jaksamiseen.
 • Tiina Taka-Eilola, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Schizophrenia and other severe mental disorders in the offspring of antenatally depressed mothers and parental history of severe mental disorder – the Northern Finland 1966 birth cohort.
 • Heidi Rytkönen, 500 euron apuraha Pro Gradu –työhön, Tuikeaineiden optisen kirkkauden määrittäminen Raspberry Pi:tä hyödyntävällä laitteistolla.
 • Johanna Kutuniva, 500 euron matka-apuraha väitöskirjatyön tekijälle, Osallistuminen Strathclyden yliopiston järjestämään adsorptiokesäkouluun Glasgowssa 6/2017.

Myönnetyt apurahat 2016

 • Sari Alajoki, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Luottamuksen ja vastavuoroisuuden markkinat. Ester Ulrica Lundénin (1776 – 1859) verkostoitunut elämä.
 • Johanna Kutuniva, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Kemiallisia tutkimuksia liittyen kaivoksen ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen ja tuotteistamiseen sekä pilaantuneiden vesistöjen puhdistamiseen.
 • Sirpa Soukka, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Yrittäjien käsityksiä arvioverotuksen toteutumisesta. Empiirinen tutkimus hallintoperiaatteiden näkökulmasta.
 • Anu Sirviö, 500 euron apuraha diplomityöhön, Julkisrahoitteisten toimenpiteiden vaikuttavuus mikroyritysten näkökulmasta, tapaustutkimus.

Myönnetyt apurahat 2015

 • Kirsi Korhonen, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Lähiruoan saavutettavuus Oulun Eteläisen alueella.
 • Merja Männistö, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoiden yhteisöllinen oppiminen teknologiatuetussa verkko-oppimisympäristössä (kohderyhmä OAMK, Oulainen).
 • Tomi Pitkäaho, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Morphological signature establisment of tumour cells with the use of digital holographic microscopy.
 • Sirpa Tölli, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Potilaiden haasteellisen käyttäytymisen hallinta MAPA-menetelmällä – Koulutuksen yhteys hoitotyöntekijöiden kompetenssiin, työn kuormittavuuteen ja potilasturvallisuuteen (Kallion ja Selänteen ppky:t).
 • Jukka Kivirinta, 500 euroa diplomityöhön, Teknologisen mikroyrittäjän toimitilojen valintaperusteet (Nivalan Teollisuuskylä Oy:ssä).
 • Janne Pesonen, 500 euron matka-apuraha, 5th International Conference on Environment ICENV 2015, Malesia (suullinen esitys).

Myönnetyt apurahat 2014

 • Harri Jokela, 2 000 euroa väitöskirjatyöhön, Innovaatioprosessien tietovirrat mikroyrityksissä.
 • Martti Saarela, 2 000 euroa väitöskirjatyöhön, Public business support for early stage SMEs in Northern sparsely populated area.
 • Antti Tokola, 1 000 euroa väitöskirjatyöhön, Tax treaties as a reason for double non-taxation and as a tool for its elimination.

Myönnetyt apurahat 2013

 • Anniina Kärkkäinen, 3 000 euroa, loppututkintoa tukevaan työharjoitteluun.
 • Veera Marjamaa, 1 500 euroa, väitöskirjatyöhön Viron musiikki- ja teatteriakatemian näyttämötaiteiden korkeakoulussa.
 • Kai Loo, 800 euroa Oulun eteläisen alueen lukioiden sekä yliopistollisen tutkimuksen yhteisprojektiin.