Kerttu Saalasti säätiö

Kerttu Saalasti säätiö sr. on perustettu 29.5.2000 edistämään Oulun Eteläisen alueen elinkeinoelämän monipuolistumista ja kilpailukykyä sekä tukemaan alueen yliopistollista tutkimus- ja koulutustoimintaa. Vuonna 2021 säätiön toimintaan liittyivät mukaan Raahen seudun toimijat. Laajentumisen myötä säätiö tukee ja edistää korkeakoulutasoista tutkimus- ja koulutustoimintaa Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa.

Nimensä säätiö on saanut Oulun yliopiston perustamiseen olennaisesti vaikuttaneelta, silloiselta opetusministeri Kerttu Saalastilta, joka oli presidentti Kyösti Kallion tytär. Säätiön kotipaikka on Nivala, presidentti Kallion kotikunta.

Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Nivalan kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu ja asiamiehenä Kerttu Saalasti Instituutin johtaja Matti Muhos.

Kerttu Saalasti säätiön rahastosta jaetaan vuosittain 2-5 apurahaa. Tuettavan toiminnan kriteereinä ovat opinnäyte- tai tutkimustyön kohdistuminen Pohjois-Pohjanmaan eteläosan alueelle tai että hakija on kotoisin ko. alueelta ja että tutkimus on laadukasta ja vaikuttavaa.